STANOVY Star touring&riding CZECH # 7001

  1.  Jméno organizace Česká republika #7001 Chapter (dále jen Chapter) ze STAR touring&riding US
  2. Česká republika #7001 Chapter se řídí stanovami mezinárodních charterů STAR touring&riding
  3. Česká republika #7001 Chapter se dále řídí právními zákony České republiky.
  4. Členství v Česká republika #7001 Chapter : - Nový členové se musí registrovat u STAR touring&riding US - Nový člen musí být zvolen nadpoloviční většinou Česká republika #7001 Chapter - Všichni členové Česká republika #7001 Chapter musí být vždy členy STAR touring&riding US - Česká republika #7001 Chapter může vyloučit člena, pokud poruší stanovy Chapteru nebo zákony České republiky
  5. Členská práva: - Jen dospělý (21 ≥) členové Chapteru ve funkcích výboru, řeší vnitřní problémy Chapteru - Vnitřní problémy mezi členy Chapteru řeší prezident, který pro řešení problému svolá aktivní členy výboru Chapteru
  6. Vyloučení nebo pozastavení členství v Chapteru: - K vyloučení nebo pozastavení členství z Chapteru musí rozhodovat celý výbor Chapteru - O vyloučení nebo pozastavení členství musí rozhodnout výbor nadpoloviční většinou - O vyloučení nebo pozastavení členství výbor sepíše zápis, který doručí do 72 hodin členu navrženému na vyloučení nebo pozastavení členství. - Kopie zápisu se doručí STAR touring&riding United States of America
  7. Chapterová nášivka (dále rocker) - Rocker lze získat pouze přes Česká republika #7001 Chapter. - Rocker zůstává v majetku Česká republika #7001 Chapter a po ukončení členství bude vždy vrácen zpět do Česká republika #7001 Chapter.
  8. Ostatní práva a povinnosti uvedeny v ZÁKONĚ Chapteru